Bolagsstyrning

Före noteringen på Nasdaq Stockholm grundades bolagsstyrningen i Lifco på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Efter börsnoteringen följer Lifco också Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).