Obligationslån

Den 21 februari 2024 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånen om totalt 1 000 MSEK är uppdelade i ett lån om 800 MSEK som löper med en kvartalsvis rörlig ränta och ett lån om 200 MSEK som löper med en årlig fast ränta. Obligationslånen är emitterade med en marginal om 0,93% mot tre månaders STIBOR respektive 2 års mid-swapränta.

Slutliga villkor FRN
Slutliga Villkor FXD

Den 28 augusti 2023 emitterade Lifco icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånen om totalt 750 MSEK är uppdelade i ett lån om 550 MSEK som löper med en kvartalsvis rörlig ränta och ett lån om 200 MSEK som löper med en årlig fast ränta. Obligationslånen är emitterade med en marginal om 1,00% mot tre månaders STIBOR respektive 2 års mid-swapränta.

Slutliga villkor FRN
Slutliga villkor FXD

Den 27 juli 2023 uppdaterade Lifco grundprospektet för bolagets MTN-program (Medium Term Notes) där låneramen har utökats från sex miljarder kronor till åtta miljarder kronor.  MTN-programmet ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Lifco grundprospekt MTN juli 2023

Den 16 maj 2023 emitterade Lifco icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånen om totalt 750 MSEK är uppdelade i ett lån om 350 MSEK som löper med en kvartalsvis rörlig ränta och ett lån om 400 MSEK som löper med en årlig fast ränta. Obligationslånen är emitterade med en marginal om 1,00% mot tre månaders STIBOR respektive 2 års mid-swapränta.

Slutliga villkor FRN
Slutliga villkor FXD

Den 16 februari 2023 emitterade Lifco icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånen om totalt 750 MSEK är uppdelade i ett lån om 550 MSEK som löper med en kvartalsvis rörlig ränta och ett lån om 200 MSEK som löper med en årlig fast ränta. Obligationslånen är emitterade med en marginal om 1,05% mot tre månaders STIBOR respektive 2 års mid-swapränta.

Slutliga villkor FRN
Slutliga villkor FXD

Den 23 augusti 2022 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånen om totalt 750 MSEK är uppdelade i ett lån om 380 MSEK som löper med en kvartalsvis rörlig ränta och ett lån om 370 MSEK som löper med en årlig fast ränta. Obligationslånen är emitterade med en marginal om 1,10% mot tre månaders STIBOR respektive 2 års mid-swapränta.

Slutliga villkor FRN
Slutliga villkor FXD

Den 2 augusti 2022 uppdaterade Lifco grundprospektet för bolagets MTN-program (Medium Term Notes) där låneramen har utökats från fem till sex miljarder kronor.  MTN-programmet ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Lifco grundprospekt MTN augusti 2022

Den 24 november 2021 emitterade Lifco ett obligationslån med en löptid om 2,25 år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånet uppgår till 1 000 MSEK och löper fram till 6 mars 2024 med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,59%.

Slutliga villkor

Den 20 juli 2021 etablerade Lifco ett MTN-program med en låneram om fem miljarder kronor som ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.  Lifco har för detta syfte upprättat ett grundprospekt.

Lifco grundprospekt MTN juli 2021

 

Tidigare MTN-program

Lifco grundprospekt MTN november 2019.pdf