Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Lifco utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. Lifco tillämpar sedan noteringen på Nasdaq Stockholm 2014 Svensk kod för bolagsstyrning.