Aktien

Lifcos B-aktie är noterad sedan 21 november 2014 på Nasdaq Stockholm. Aktien ingår i segmentet Large Cap.

Vid årsstämman den 23 april 2021 beslutades om en uppdelning av bolagets befintliga 90 843 260 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fem nya aktier av samma aktieslag (split 5:1).

Avstämningsdag för uppdelningen är fredag 7 maj 2021.

Sista dag för handel i aktien före uppdelningen var onsdag 5 maj 2021.

Första dag för handel med uppdelade aktier var torsdag 6 maj 2021.

Uppdelningen har skett automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått nya ISIN-koder enligt nedan:

A-aktierna: SE0015949193
B-aktierna: SE0015949201

Efter genomförd uppdelning uppgår det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 454 216 300 aktier, varav 30 379 850 A-aktier och 423 836 450 B-aktier.

ValutaSEK
BörsNasdaq Stockholm
TickerLifco B
ISIN-kodSE0015949201
ListaLarge Cap
BranschIndustriella varor och tjänster

 

AKTIEKAPITALETS FÖRDELNING

Serie ASerie BSumma
Aktier, st30 379 850423 836 450454 216 300
Röster, st303 798 500423 836 450727 634 950
Kapital, %793100
Röster, %4258100