Koncernledning

Per Waldemarson

Per Waldemarson

VD och koncernchef
Utsedd till VD och koncernchef 2019 och vice VD 2017, tillträdde som chef för affärsområde Dental 2009. Började på Lifco 2006.
Född 1977
Magisterexamen i företagsekonomi
Nuvarande uppdrag utanför Lifco:
Tidigare uppdrag: Vice VD Lifco, chef affärsområde Dental, VD Brokk AB, managementkonsult Bain & Co.
Egna och närståendes innehav: 513 500 B-aktier, 205 000 B-aktier via pensionsförsäkring och 87 412 syntetiska köpotioner1.

Therése Hoffman

Therése Hoffman

Ekonomidirektör
Tillträdde 2011. Började på Lifco 2007.
Född 1971
Gymnasieekonom, Internationell marknadsföring
Tidigare uppdrag: Ekonomichef Nordenta AB.
Egna och närståendes innehav: 1 500 B-aktier och 10 926 syntetiska köpotioner1.

MARTIN LINDER

MARTIN LINDER

Chef affärsområde Systems Solutions
Utsedd till chef för affärsområde Systems Solutions och medlem av koncernledningen 2019. Började på Lifco 2009.
Född 1972
Civilingenjör, tekn dr.
Tidigare uppdrag: Chef Proline-koncernen, chef Leab-koncernen, ledande befattningar inom Note.
Egna och närståendes innehav: 203 000 B-aktier, 57 250 B-aktier via pensionsförsäkring och 43 706 syntetiska köpotioner1.