Aktieägare

Lifcos 15 största aktieägare 31 maj 2024

Kapital, %Röster, %
Carl Bennet AB50,2368,93
Fjärde AP-fonden5,323,32
Capital Group3,712,32
Spiltan Fonder2,341,46
SEB Fonder2,191,37
Vanguard1,981,24
BlackRock1,861,16
Carnegie Fonder1,540,96
Norges Bank1,380,86
Handelsbanken Fonder1,350,85
Lannebo Fonder1,350,84
Didner & Gerge Fonder1,100,69
Första AP-fonden0,850,53
Lundberg-sfären0,690,43
Swedbank Robur Fonder0,690,43
Other23,4214,61
Total100,0100,0

Källa: Modular Finance

Tabellen visar de kapitalmässigt största identifierade aktieägarna i ordning efter antal röster. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltarregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.