Aktieägare

Lifcos 15 största aktieägare 30 september 2023

Kapital, %Röster, %
Carl Bennet AB50,1768,89
Fjärde AP-fonden5,813,63
SEB Fonder & Liv2,761,72
Spiltan Fonder2,491,55
Vanguard1,891,18
SHB Fonder & Liv1,891,18
Capital Group1,881,18
Carnegie Fonder1,871,17
BlackRock1,711,07
Lannebo Fonder1,430,89
Swedbank Robur Fonder1,230,77
Didner & Gerge Fonder1,210,75
Norges Bank1,040,65
Första AP-fonden0,780,49
Lundbergsfären0,690,43
Övriga23,1514,45
Totalt100.0100.0

Källa: Modular Finance

Tabellen visar de kapitalmässigt största identifierade aktieägarna i ordning efter antal röster. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltarregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.