Styrelse

Carl Bennet

Carl Bennet

Chairman of the Board of Directors since 2000
Chairman of the Remuneration Committee
Born 1951
B.Sc. (Econ.), Ph.D. h.c. (Med.), Ph.D. h.c. (Tech.)
Current appointments: CEO Carl Bennet AB. Deputy Chairman of the Boards of Arjo, Elanders and Getinge. Director of Holmen and L E Lundbergföretagen.
Previous appointments: CEO and President of Getinge AB
Shareholding through companies: 30,379,850 Class A shares, 197,502,023 Class B shares

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby

Director since 2015
Member of the Audit Committee
Born 1966
MBA
Current appointments: Chairman of Fasadgruppen Group AB. Director of BICO AB, Linc AB, SJ AB, Werksta Nordic AB and Business Executives Council of the Royal Swedish Academy of Engineering.
Previous appointments: Partner of Fagerberg & Dellby Fond I AB and of The Boston Consulting Group, CEO of Brindfors Enterprise IG (now Brand Union), Vice Chairman of Norrporten, Director of Cybercom Group AB, Via Travel Group and OSM Group.
Own and related parties’ holdings: 65,000 Class B shares, 10,926 synthetic call options.1

Annika Espander

Annika Espander

Director since 2016
Member of the Remuneration Committee
Born 1964
BSc (Chemistry) and MBA
Current appointments: CEO of Asperion Ltda.
Previous appointments: Head of Handelsbanken Private Banking, Chair SHB Luxembourg. Director of Elekta AB, Biotage AB, Probi AB and Stille AB. Senior positions within for instance Catella Healthcare/Esperio AB and Enskilda Securities
Own and related parties’ holdings: 10,000 Class B shares, 10,926 synthetic call options.1

Dan Frohm

Dan Frohm

Vice Chairman
Member of the Audit Committee
Born 1981
MSc
Current appointments: CEO of DF Advisory LLC. Chairman of the Boards of Elanders AB and Director of Arjo AB, Carl Bennet AB, Getinge AB and the Swed­ish-American Chamber of Commerce, Inc.
Previous appointments: Management Consultant at Applied Value LLC in New York.
Own and related parties’ holdings: 253,090 Class B shares, 10,926 synthetic call options.1

Erik Gabrielson

Erik Gabrielson

Director since 2001
Member of the Remuneration Committee
Born 1962
Bachelor of Laws
Current appointments: Lawyer and partner Advokatfirman Vinge AB. Chairman of Allegresse AB, Eldan Recycling A/S and Redoma Recycling AB. Member of the Boards of Carl Bennet AB, Elanders AB, ECG Vignoble AB and ECG Vinivest AB.
Previous appointments: Member of the Boards of Advokatfirman Vinge AB, Advokatfirman Vinge Skåne AB, Generic Sweden AB, Rosengård Invest AB and Storegate AB.
Own and related parties’ holdings: 10,926 synthetic call options.1

Ulf Grunander

Ulf Grunander

Director since 2015
Chairman of the Audit Committee
Born 1954
MBA from Stockholm University
Current appointments: Member of the Boards of AMF Fonder AB, AMF Tjänstepension AB, Arjo AB, Djurgården Hockey AB, and Episurf Medical AB.
Previous appointments: CFO of the Getinge Group
Own and related parties’ holdings: 14,000 Class B shares, 10,926 synthetic call options.1

Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas

Director since 2020
Member of the Audit Committee
Born 1958
Degree in Economics from Stockholm University
Current appointments: Director of ACQ BURE , Beijer Alma, Bilia, Spiltan Invest och Trapets.
Previous appointments: Deputy CEO at the Confederation of Swedish Enterprise, head of Equities at Livförsäkrings AB Skandia and Director of Acando AB, Connecta AB, Lindab International AB and Investment AB Latour.
Own and related parties’ holdings: 5,000 Class B shares, 10,926 synthetic call options.1

Axel Wachtmeister

Axel Wachtmeister

Director since 2006
Member of the Remuneration Committee
Born 1951
Master of Science
Previous appointments: Member of the Boards of Sorb Industri AB and Troponor AB
Own and related parties’ holdings: 81,000 Class B shares, 10,926 synthetic call options.1

Per Waldemarson

Per Waldemarson

Director since 2019
CEO and President
Employed  2006
Born 1977
MSc in Business Administration
Current appointments outside Lifco: –
Previous appointments: Deputy CEO of Lifco, head of business area Dental, CEO of Brokk AB, management consultant at Bain & Co
Own and related parties’ holdings: 513,500 Class B shares, 180,000 Class B shares through Pension Scheme and 87,412 synthetic call options.1

STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER UTSEDDA AV FACKFÖRENINGARNA 2023

Anders Lindström

Anders Lindström

Director since 2023, deputy director 2019-2023
Born 1958
Own and related parties’ holdings: –

Tobias Nordin

Tobias Nordin

Director since 2022
Born 1983.
Own and related parties’ holdings: –

Lina Juslin

Deputy director since 2023
Born 1980
Own and related parties’ holdings: –

Sofia Sandström

Deputy director since 2023
Born 1980
Own and related parties’ holdings: –

Revisionsutskottet

Ulf Grunander, ordförande
Ulrika Dellby
Dan Frohm
Caroline af Ugglas

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskottet

Carl Bennet, ordförande
Erik Gabrielson
Annika Espander
Axel Wachtmeister

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.

Styrelseledamöternas oberoende

NamnUppdragBolaget och bolagsledningHuvudägare
Carl BennetOrdförandeJaNej
Ulrika DellbyLedamotJaJa
Dan FrohmLedamotJaNej
Erik GabrielsonLedamotJaNej
Ulf GrunanderLedamotJaJa
Annika EspanderLedamotJaJa
Caroline af UgglasLedamotJaJa
Axel WachtmeisterLedamotJaJa
Per WaldemarsonLedamotNejJa

 

 

1 De syntetiska optionerna är utställda av Carl Bennet AB.